Tarihcemiz

Pervane, Trabzon ilinin Araklı ilçesine bağlı bir mahalledir.

Tarihçe

Yerleşimin eski adı “Pervana”‘dır.[4] 16. yüzyıl Osmanlı kayıtlarında yerleşimden bahsedilmemektedir.[5] 1834 yılı Sürmene Nüfus Defterinde o dönemki Sürmene nahiyesinin bir köyü olarak görülmektedir.[6] 1834/35 yılında köyde 170 Gayrimüslim hane bulunmaktadır. Merkez köyde yaşayanların tamamı Rum olup köye bağlı Kucara mahallesinin tamamında Ermeni nüfus yaşarken mahalledeki toplam Ermeni erkek sayısı da 26’dır.[7] 1849/50 yılı kayıtlarında Kucara mahallesindeki Ermeni erkek sayısı 31 olarak görülmektedir.[8]

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda sonra Pervana adıyla[9] Sürmene ilçesinin köyüyken, 1953 yılında Sürmene’den ayrılarak ilçe olan Araklı’ya bağlanmıştır. Yerleşimin Pervana olan adı da 1959 yılında, “yabancı kökten geldiği ve iltibasa yol açtığı” gerekçesiyle 7267 sayılı kanunla Pervane olarak değiştirilmiş ve 1960 yılı nüfus sayımından itibaren yeni adıyla kayıtlarda yer almaya başlamıştır.[10]

Coğrafya

Mahalle, Trabzon il merkezine 43 km, Araklı ilçesine 13 km uzaklıktadır.[11] Mahallenin doğu komşusu olan Merkezköy’e uzaklığı 6 km, Tosunlu’ya 5 km, kuzey komşuları olan Karatepe’ye 6 km, Değirmencik’e 10 km, güney komşusu olan Arsin ilçesine ise 33 km’dir.[1]